zimak_portfolio
zimak_portfolio2

Forma prezentácie dôležitých športových udalosti

Na budovu zimného štadióna v Spišskej Novej Vsi sme navrhli, vyrobili a umiestnili veľkoplošný banner o rozmere 14×12 metrov. Návrh vyjadruje spojitosť mesta a zimného štadióna po dobu niekoľkých dekád a zároveň prezentuje dôležité športové podujatia korčuliarskych športov v našom meste.

Klient: STEZ

Kategória: Veľkoplošný banner

Dátum: November 2019

Konzultácia

Prekonzultovali a naštudovali sme detaily projektu

Grafická príprava

Prepracovali sme grafický návrh podľa predstáv zákazníka

Zameranie

Úspešné sme zvládli aj zameranie pomocou horolezeckej techniky

Montáž bannera

Realizovali sme montáž samotného bannera